Till Riksförbundet
Gå till distrikt

Föreningens styrelse

Ordförande: Alexander Själeborn  ordforande@skoklosterbygdegard.se, info@skoklosterbygdegard.se

Vice Ordförande: Brian Koudijs

Sekreterare: Kina Halvarsson

Kassör: Malin Johnson  ekonomi@skoklosterbygdegard.se

Uthyrningsansvarig: Caroline Thunman boka@skoklosterbygdegard.se

Ledamot: Emmelie Backne

Ledamot: Julia Persson

 

Revisorer: Leif Lindqvist, Kristina Kallialla

Rev.ersätt: Anna-Karin Andersson

Valberedning:  Marcus Ström