Till Riksförbundet
Gå till distrikt
Bakgrundsbild

Välkommen som medlem !

Bli medlem i Skokloster Bygdegårdsförening.

Om du har anknytning till Skokloster på ett eller annat sätt och vill värna om Bygdegårdens framtid är du välkommen som medlem.

Det blir du lättast genom att sätta in pengar på bankgiro 5051-4462 ange namn på medlem/medlemmar.

Eller kontakta föreningen på e-postadress: info@skoklosterbygdegard.se eller telefonnummer 018-38 60 20.

Som medlem får du 10% rabatt på dygns och halvdags hyra av lokalen.

Medlemsavgiften är 125kr per person per år:

Välkommen som medlem!